Thông tin về album “Celebrate” (Twice)Thông tin về album “Celebrate” (Twice)
Kỉ niệm là full album tiếng Nhật thứ tư của Hai lần . Nó được phát hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2022.

Họa sĩ : HAI LẦN
Ngày phát hành : Ngày 27 tháng 7 năm 2022
Đã ghi lại : 2022
Thể loại : J-Pop
Chiều dài : 30:14
Nhãn mác : Warner Music Japan
Nhà văn : TWICE, J. Y. Park “Asiansoul và nhiều hơn nữa
Nhà sản xuất : J. Y. Park “Asiansoul và nhiều hơn nữa

Danh sách theo dõi :
1. Ăn mừng - 3:08
2. Voices Of Delight - 3:03
3. Đánh dấu vào - 3; 03
4. Chảy Như Sóng - 3:33
5. Đó là tất cả những gì tôi đang nói– 3:02
6. Ngọt đắng - 3h30
7. Lâu đài cát - 3:12
8. Hãy là chính mình - 3:20
9. Bánh rán - 4:23