Ai đã sở hữu TWICE’s Feel Special Era?Ai đã sở hữu TWICE’s Feel Special Era? hồ sơ được thực hiện bởi wish_8_00_wish Liên quan: Hồ sơ của Twice Ai sở hữu TWICE’s Feel Special Era? Hãy bình chọn trong cuộc thăm dò và bình luận bên dưới. & # x1f642; ĐọC Thêm

Ai đã sở hữu TWICE’s Dance The Night Away Era?Ai đã sở hữu TWICE’s Dance The Night Away Era? https://www.youtube.com/watch?v=Fm5iP0S1z9wVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: TWICE “Dance The Night Away” M/V (https://www.youtube.com/watch?v=Fm5iP0S1z9w) Được thực hiện bởi: wish_8_00_wish Liên quan: Hồ sơ Twice Ai sở hữu TWICE’s Dance The Night Away Era? Hãy bình luận dưới đây! 🙂 ĐọC Thêm

Ai là vũ công giỏi nhất trong Twice?Ai là vũ công giỏi nhất trong Twice? Người hâm mộ luôn có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc ai là người nhảy giỏi nhất trong Twice. Mỗi thành viên đều có phong cách riêng biệt khi nhảy: từ những bước nhảy mạnh mẽ đến những bước nhảy hoàn mỹ. Theo bạn, ai là người nhảy giỏi nhất trong Twice? Đăng bởi: realkpoper Liên quan: Hồ sơ Twice Ai là […] ĐọC Thêm

Thăm dò ý kiến: Ai đã sở hữu kỷ nguyên ‘Perfect World’ của Twice?Thăm dò ý kiến: Ai đã sở hữu kỷ nguyên ‘Perfect World’ của Twice? Lưu ý: Đây chỉ là thể hiện quan điểm cá nhân và không nhằm mục đích đả kích bất kỳ thành viên nào https://www.youtube.com/watch?v=fmOEKOjyDxUVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: TWICE Video âm nhạc 「Perfect World」 (https://www.youtube.com/watch?v=fmOEKOjyDxU) Hãy bình luận xuống bên dưới! 🙂 ĐọC ThêmThăm dò ý kiến: Ai là người sở hữu kỷ nguyên “Donut” của TWICE?Ai đã sở hữu kỷ nguyên “Donut” của TWICE? Lưu ý: Vui lòng không phản đối ý kiến ​​của người khác trong phần bình luận. https://www.youtube.com/watch?v=VcOSUOpACq0Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: TWICE Video âm nhạc 「Donut」 (https://www.youtube.com/watch?v=VcOSUOpACq0) Được thực hiện bởi: mochaeve Liên quan: Hồ sơ TWICE Ai sở hữu kỷ nguyên “Donut” của Twice? Hãy bình luận xuống bên dưới! & # x1f642; ĐọC ThêmAi đã sở hữu TWICE’s FANCY Era?Ai đã sở hữu TWICE’s FANCY Era? https://www.youtube.com/watch?v=kOHB85vDuowVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: TWICE “FANCY” M/V (https://www.youtube.com/watch?v=kOHB85vDuow) được thực hiện bởi: wish_8_00_wish Liên quan: Hồ sơ Twice Ai sở hữu TWICE’s FANCY Era? Hãy bình luận dưới đây. 🙂 ĐọC Thêm

Ai đã sở hữu kỷ nguyên YES OR YES của TWICE?Ai đã sở hữu kỷ nguyên YES OR YES của TWICE? https://www.youtube.com/watch?v=mAKsZ26SabQVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: TWICE “YES or YES” M/V (https://www.youtube.com/watch?v=mAKsZ26SabQ) Được thực hiện bởi: wish_8_00_wish Ai là chủ sở hữu của TWICE CÓ HOẶC CÓ Kỷ nguyên? Hãy bình luận dưới đây! 🙂 ĐọC Thêm