Hồ sơ thành viên TRCNGHồ sơ thành viên TRCNG; TRCNG Facts TRCNG (티 알씨 엔지) là một nhóm nhạc nam trực thuộc TS Entertainment bao gồm 8 thành viên: Jihun, Hayoung, Hakmin, Jisung, Hyunwoo, Siwoo, Hohyeon và Kangmin. TRCNG là viết tắt của Teen Rising Champion in a New Generation. Họ ra mắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, với bài hát 'Spectrum'. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, Taeseon và Wooyeop […] ĐọC Thêm