Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS là ai?Thăm dò ý kiến: Ai là Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS?

Ghi chú:
Cuộc thăm dò này chỉ nhằm thể hiện quan điểm cá nhân của một người. Đừng bash bất cứ ai.

Dancer giỏi nhất trong PURPLE KISS là ai?
 • Dosie 46%, 4623 phiếu bầu 4623 phiếu bầu 46% 4623 phiếu bầu - 46% tổng số phiếu bầu
 • Ireh 24%, 2436 phiếu bầu 2436 phiếu bầu 24% 2436 phiếu bầu - 24% tổng số phiếu bầu
 • Goeun 14%, 1380 phiếu bầu 1380 phiếu bầu 14% 1380 phiếu bầu - 14% tổng số phiếu bầu
 • Chaein 7%, 670 phiếu bầu 670 phiếu bầu 7% 670 phiếu bầu - 7% tổng số phiếu bầu
 • Yuki 5%, 466 phiếu bầu 466 phiếu bầu 5% 466 phiếu bầu - 5% tổng số phiếu bầu
 • Thiên nga 2%, 232 phiếu bầu 232 phiếu bầu hai% 232 phiếu bầu - 2% tổng số phiếu bầu
 • làm 2%, 168 phiếu bầu 168 phiếu bầu hai% 168 phiếu bầu - 2% tổng số phiếu bầu
Tổng số phiếu bầu: 9975 Người bầu chọn: 7123 Ngày 7 tháng 4 năm 2021 × Bạn hoặc IP của bạn đã bỏ phiếu. Giọng ca chính xuất sắc nhất trong PURPLE KISS là ai?
 • Thiên nga 41%, 4141 bỏ phiếu 4141 bỏ phiếu 41% 4141 phiếu bầu - 41% tổng số phiếu bầu
 • Goeun 37%, 3732 phiếu bầu 3732 phiếu bầu 37% 3732 phiếu bầu - 37% tổng số phiếu bầu
 • Dosie 8%, 797 phiếu bầu 797 phiếu bầu số 8% 797 phiếu bầu - 8% tổng số phiếu bầu
 • Chaein 7%, 745 phiếu bầu 745 phiếu bầu 7% 745 phiếu bầu - 7% tổng số phiếu bầu
 • làm 4%, 354 phiếu bầu 354 phiếu bầu 4% 354 phiếu bầu - 4% tổng số phiếu bầu
 • Yuki 2%, 174 phiếu bầu 174 phiếu bầu hai% 174 phiếu bầu - 2% tổng số phiếu bầu
 • Ireh 2%, 161 bỏ phiếu 161 bỏ phiếu hai% 161 phiếu bầu - 2% tổng số phiếu bầu
Tổng số phiếu bầu: 10104 Người bầu chọn: 7087 Ngày 7 tháng 4 năm 2021 × Bạn hoặc IP của bạn đã bỏ phiếu.