Hồ sơ thành viên PURPLE KISSHồ sơ thành viên PURPLE KISS: PURPLE KISS Sự thật & Mẫu người lý tưởng PURPLE KISS (퍼플 키스 / còn được viết cách điệu là PURPLE K! SS) là một nhóm nhạc nữ gồm 7 thành viên trực thuộc RBW Entertainment. Nhóm gồm có: Park Jieun, Na Goeun, Dosie, Ireh, Yuki, Chaein và Swan. Họ đã phát hành đĩa đơn trước khi ra mắt vào ngày 26 tháng 11 năm 2020 và đĩa đơn thứ hai vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. Họ ra mắt vào tháng 3 […] ĐọC Thêm

Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS là ai?Thăm dò ý kiến: Ai là Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS? Lưu ý: Cuộc thăm dò này chỉ nhằm thể hiện quan điểm cá nhân của một người. Đừng bash bất cứ ai. Được thực hiện bởi: Forever_kpop___ Liên quan: Hồ sơ PURPLE KISS Bạn nghĩ ai là Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS? Hãy bình luận xuống bên dưới ĐọC Thêm

Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS là ai?Thăm dò ý kiến: Ai là Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS? Lưu ý: Cuộc thăm dò này chỉ nhằm thể hiện quan điểm cá nhân của một người. Đừng bash bất cứ ai. Được thực hiện bởi: Forever_kpop___ Liên quan: Hồ sơ PURPLE KISS Bạn nghĩ ai là Ca sĩ / Rapper / Vũ công xuất sắc nhất trong PURPLE KISS? Hãy bình luận xuống bên dưới ĐọC Thêm