Tháng 6 năm 2022 Comebacks / Debuts / ReleaseNếu có bất kỳ bài hát nào tôi thiếu, vui lòng bình luận để tôi có thể thêm vào danh sách! 🙂 Bất kỳ bài hát nào được phát hành từ (V-pop / J-pop / K-Pop / C-pop / T-Pop, v.v.) (Không bao gồm OST) (Luôn được liệt kê theo Title Track chứ không phải tên album). ୨⎯ Ngày 25 tháng 5 ⎯୧ ➼BVNDIT ║〘VENOM〙║ [Comeback] ➼ = LOVE ║〘Ano Ko Complex〙║ [Release] ➼FAKY ║〘Diamond Glitter〙║ [Comeback] ➼OVAN (오반) ║〘 지금 난 [ …] ĐọC Thêm

Thông tin và hồ sơ ADORAADORA Profile and Facts ADORA (아도라) là một nghệ sĩ solo người Hàn Quốc trực thuộc AURA Entertainment. Cô ấy từng là nhà sản xuất và nhạc sĩ nội bộ cho BigHit Entertainment nhưng cô ấy đã rời đi vào năm 2021. Cô ấy đã ra mắt solo vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 với ‘MAKE U DANCE’. Tên Fandom của ADORA: - Màu sắc chính thức của ADORA: - Trang web chính thức của ADORA: […] ĐọC Thêm

Tháng 6 năm 2022 Comebacks / Debuts / ReleaseNếu có bất kỳ bài hát nào tôi thiếu, vui lòng bình luận để tôi có thể thêm vào danh sách! 🙂 Bất kỳ bài hát nào được phát hành từ (V-pop / J-pop / K-Pop / C-pop / T-Pop, v.v.) (Không bao gồm OST) (Luôn được liệt kê theo Title Track chứ không phải tên album). ୨⎯ Ngày 25 tháng 5 ⎯୧ ➼BVNDIT ║〘VENOM〙║ [Comeback] ➼ = LOVE ║〘Ano Ko Complex〙║ [Release] ➼FAKY ║〘Diamond Glitter〙║ [Comeback] ➼OVAN (오반) ║〘 지금 난 [ …] ĐọC Thêm