Hồ sơ và sự kiện LUMINOUSThông tin về LUMINOUS: LUMINOUS Facts LUMINOUS (루미 너스) là một nhóm nhạc nam 4 thành viên hiện thuộc Công ty WIP. Nhóm trước đây thuộc DS Entertainment. Nhóm bao gồm: Youngbin, Suil, Steven và Woobin. Jayden rời đi vào khoảng cuối năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Nhóm đã phát hành một album pre-debut vào ngày 19 tháng 8 năm 2021. Họ chính thức ra mắt vào ngày 9 tháng 9, […] ĐọC Thêm