Hồ sơ thành viên HeartHồ sơ thành viên Heart: Sự thật về trái tim & kiểu lý tưởng Heart (하트) là một nhóm nhạc nữ trước khi ra mắt trực thuộc KC Entertainment bao gồm bốn thành viên: Chayou, Yeon Yisoo, Bin và Geonye. Họ đã phát hành một đĩa đơn trước khi ra mắt, Jooruruk, vào ngày 26 tháng 12 năm 2016. Thật không may, họ chưa bao giờ ra mắt vào năm 2017, họ đã tan rã. Heart Fandom Tên Fandom: - Heart Official Colors: - Heart Official Account: Facebook: đã đóng cửa […] ĐọC Thêm