Thăm dò ý kiến: Ai sở hữu kỷ nguyên 'Candy' của Nct Dream?Thăm dò ý kiến: Ai sở hữu kỷ nguyên “Candy” của Nct Dream?

https://youtu.be/zuoSn3ObMz4