TheEastLight. Hồ sơ thành viênTheEastLight. Hồ sơ thành viên; TheEastLight. Sự thật TheEastLight. (더 이스트 라이트) gồm 6 thành viên: Sagang, Woojin, Junwook, Eunsung, Seokcheol và Seunghyun. TheEastLight. ra mắt với đĩa đơn “Holla” vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 dưới Media Line Entertainment. Seokcheol và Seunghyun quyết định rời nhóm sau khi Seokcheol úp mở về việc lạm dụng và bạo lực nhiều lần từ nhà sản xuất và CEO của họ, trên […] ĐọC Thêm

Hồ sơ Neuf và Sự kiệnThông tin và sự kiện về Neuf: Neuf (네프) là một nghệ sĩ solo người Hàn Quốc. Anh ấy ra mắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2018, với đĩa đơn U. Không rõ anh ấy có trực thuộc một công ty hay không. Neuf Tên Fandom: - Màu Fandom Neuf: - Tài khoản chính thức của Neuf: Instagram: im_neuf YouTube: Neuf Tên sân khấu: Neuf (네프) Tên khai sinh: Kwon Guhyeon (권구현) Ngày sinh: Tháng 3 […] ĐọC Thêm