Hồ sơ thành viên Queen B’ZHồ sơ thành viên Queen B’Z Queen B’Z (퀸 비즈) là một nhóm nhạc nữ năm thành viên trực thuộc JS Entertainment. Ban đầu họ ra mắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2012 với cái tên P.O.P CON (팝콘, “Primary of Pop Con”) nhưng chuyển sang tên chính thức vào năm 2013. Họ tan rã vào tháng 8 năm 2017. Tên Fandom Queen B'Z: - Queen B'Z Official Colors : - Tài khoản chính thức của Queen B'Z: Trang chủ: j-ent.net Facebook: […] ĐọC Thêm