Hồ sơ thành viên SMAPSMAP Profile and Facts Sports Music Assemble People hay SMAP từng là một nhóm nhạc nam nổi tiếng của Nhật Bản do Johnny & Associates thành lập. Ban đầu nhóm ra mắt vào năm 1988 nhưng họ không bắt đầu phát hành âm nhạc cho đến năm 1991. Thật không may, họ đã tan rã vào năm 2016. Họ tan rã với 5 thành viên là Nakai Masahiro, Kimura Takuya, Inagaki Goro, Kusanagi Tsuyoshi, Katori […] ĐọC Thêm