Hồ sơ và sự kiện VIVATiểu sử VIVA: Sự kiện VIVA và Mẫu người lý tưởng: VIVA (비바) là một nhóm nhạc nữ 4 thành viên trực thuộc SHINE E&M. Nhóm bao gồm: Gayeon, Jaeny, Yeji và Lea. VIVA ra mắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2017 với ‘Tough Girl’. Sau một thời gian dài gián đoạn, vào năm 2019, họ đã xuất hiện với tư cách là OT4 tại một buổi hòa nhạc vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 và hát […] ĐọC Thêm