Hồ sơ IM5 và sự kiệnHồ sơ IM5: Hồ sơ và sự kiện IM5: IM5 là một nhóm nhạc nam 3 thành viên. IM5 được tạo ra bởi Perez Hilton, Simon Fuller và Jamie King. Nhóm bao gồm: Cole, Gabe và Dana. Dalton rời đi vào ngày 4 tháng 3 năm 2014. David gia nhập vào năm 2014. David rời đi vào tháng 11 năm 2015. Will rời đi vào tháng 12 năm 2015. Họ ra mắt vào tháng 9 […] ĐọC Thêm