Hồ sơ thành viên VermudaHồ sơ thành viên Vermuda: Vermuda Facts Vermuda (버뮤다), trước đây được gọi là Beam, là một nhóm nhạc nam 5 thành viên trực thuộc Pacemaker Entertainment. Nhóm hiện bao gồm U, Choiseon, Nakang, Jun và Junon. Vermuda ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2017. Tên Fandom của Vermuda: Triangle Vermuda Màu chính thức: - Trang chính thức của Vermuda: Facebook: VERMUDA.officialpage Twitter: officialvermuda Instagram: vermuda.official Youtube: Vermuda Official Daum […] ĐọC Thêm