Hồ sơ thành viên P.O.PHồ sơ thành viên P.O.P 2018: P.O.P Sự thật P.O.P (피 오피) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc 5 thành viên trực thuộc DWM Entertainment. Họ được đào tạo dưới trướng RBW Entertainment, vì vậy họ thường bị nhầm lẫn là một nhóm nhạc nữ RBW. Nhóm hiện bao gồm Haeri, Ahyung, Miso, Yeonjoo và Seol. Năm 2017, Yeonhwa chính thức rời nhóm vì vấn đề sức khỏe. P.O.P chính thức ra mắt […] ĐọC Thêm