Hồ sơ thành viên Sha ShaThông tin thành viên Sha Sha: Thông tin thành viên Sha Sha Sha Sha (샤샤) là một nhóm nhạc nữ sáu thành viên trực thuộc Major Entertainment. Họ ra mắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2018. Các thành viên bao gồm A-Ryeom, Gowoon, Seoyeon, Hakyung, Sunhye và Subin Các thành viên cũ bao gồm I-An, Soyeop, Garam, Wanlim, Chaki và Hwi-A. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2019, Sha Sha đã tan rã. […] ĐọC Thêm